Home

Welkom op de vernieuwde website van de wijkraad!nieuwe-site

Op dit moment zijn we bezig met het verder actualiseren van onze vernieuwde website. Mocht u nu al suggesties of ideeën hebben dan zijn deze zeker welkom!
We bouwen tenslotte samen aan ons Getsewoud!


           Een kort woord van onze wijkagent Arjen Schut uit de laatste nieuwsbrief.

Alert in de wijk

“Het kan u niet ontgaan zijn, bewoners die betrokken worden en/ of deel uitmaken van het veiliger maken van hun wijk. Bewoners die een bijdrage leveren, of dit nu door middel van buurtpreventie is of als Waaks-deelnemers (hondenbezitters) of bewoners die deel uit maken van een buurt-App. We dragen allem
aal bij aan het veiliger maken van Getsewoud. Burgers, gemeente en politie slaan de handen ineen en….het heeft effect. Ik, als wijkagent krijg de laatste tijd redelijk wat meldingen van verdacht gedrag en daar ben ik heel blij mee!”

Wat is dat nu, veAlert in de wijk, plaatje 1rdacht gedrag?

Verdacht gedrag zou je als volgt kunnen omschrijven: Een situatie die afwijkt van een normale situatie, waarbij er mogelijk sprake is van (een voorverkenning van) een misdrijf. De situatie gaat vaak gepaard met een zogenaamd onderbuik gevoel. Het is belangrijk om te luisteren naar dit gevoel. Zegt uw gevoel: “Hier klopt iets niet en er is eigenlijk politie nodig, bel ons dan op 112 als het bijvoorbeeld om een mogelijke heterdaad diefstal, vernieling, mishandeling of inbraak gaat.” Wij komen liever 10 keer voor niets dan 1 keer te laat. Voor zaken die u wilt melden en die best even kunnen wachten kunt bellen met 0900-8844.

Wist u dat:

  • 85 procent van alle aanhoudingen op heterdaad zijn
  • 87 procent daarvan de tip van burgers komt
  • Er bij (bijna) elk misdrijf verdachte situaties gezien zijn door inwoners
  • Slechts 1 op de 9 getuigen deze verdachte situaties direct meldt via 112

“Half maart hadden wij (politie, bewoners en gemeente) een training in de wijk. Bewoners mochten trainen met situaties waarbij zij uit hun comfortzone werden gehaald. De bewoners moesten situaties inschatten en erachter komen of dit een verdachte situatie betrof of niet. De bewoners deden dit door middel van vragen stellen aan personen die betrokken waren bij de verdachte situatie. Vragen staat immers vrij en hierdoor haal je mensen uit de anonimiteit. Boefjes willen JUIST anoniem blijven”, aldus onze wijkagent.

“112, daar vang je ook boeven mee!”

U, als bewoner, kent uw wijk het best. U woont er immers en afwijkingen zult u ook als eerste opvallen. Mocht u als grotere (app-) groep wat meer informatie willen ontvangen dan hoort onze wijkagent dit graag via arjen.schut@politie.nl.